07:00 Hymne national+ Coran
07:15 El kalima attayiba
07:30 AL MASSIRA AL QORANIYA
08:30 Amdah Nabaouiya
08:45 AL QURAN WA TAFSSIRE LI EL MAKKI AL NACIRI
09:15 al hady al mohamadi
09:20 QIRAAT EL HIZB ARRATIB BIMOKHTALAF ESSIYAGH AL MAGHRIBIA
10:15 MIN ÂDB ASSIRA
10:30 Aqraaou wa ataalam Al Moustawa Al Aoual
11:10 Aqraaou wa ataalam Al Moustawa Athani
12:00 AL QURAN WA TAFSSIRE LI EL MAKKI AL NACIRI
12:35 QIRAAT EL HIZB ARRATIB BIMOKHTALAF ESSIYAGH AL MAGHRIBIA
13:00 SABIL ARRACHADE
13:30 KIRAA QUORANIA FARDIA
13:45 al tanmiya bnasha
14:00 AL MOSHAF AL MOURATALE
14:35 YAS'ALOUNAK
15:00 AL MASSIRA AL QORANIYA
15:35 Amdah Nabaouiya
15:50 El kalima attayiba
16:00 AL QURAN WA TAFSSIRE LI EL MAKKI AL NACIRI
16:30 AHSAN AL KASAS
16:45 Amdah Nabaouiya
17:00 QIRAAT EL HIZB ARRATIB BIMOKHTALAF ESSIYAGH AL MAGHRIBIA
17:35 AL KARASSI AL ILMIYA
18:15 El kalima attayiba
18:20 Aqraaou wa ataalam Al Moustawa Al Aoual
18:45 Aqraaou wa ataalam Al Moustawa Athani
19:30 AL MOSHAF AL MOURATALE
20:00 Maa chabab
20:30 AL MASSIRA AL QORANIYA
21:00 Idaat Qanoniya
21:15 KIRAA QUORANIA FARDIA
21:30 Amdah Nabaouiya
21:45 LES CHEMINS CROISES
22:00 Sorat al kahf
22:30 FI RIHAB SOURA
22:45 AL KARASSI AL ILMIYA
23:30 al hady al mohamadi
23:45 AL MOSHAF AL MOURATALE
00:15 Maa chabab
00:45 OUMSSIAT ASSADISSA
02:00 Sorat al kahf
02:30 SABIL ARRACHADE
03:00 AL MASSIRA AL QORANIYA
04:00 MIN ÂDB ASSIRA
04:15 AL QURAN WA TAFSSIRE LI EL MAKKI AL NACIRI
04:45 FI RIHAB SOURA
05:00 Taâlouk wa Takhallouk
05:15 QIRAAT EL HIZB ARRATIB BIMOKHTALAF ESSIYAGH AL MAGHRIBIA
06:15 AL KARASSI AL ILMIYA
07:00 Amdah Nabaouiya
Toute la grille